Menu Close

Albanian Physical Society

Prof. Dr. Polikron Dhoqina
Përgjegjës i Departamentit
Godina B, zyra 310
E-mail: polikron.dhoqina@fshn.edu.al